ليمو ترش

خبر اول:احمدی نژاد در اجلاس جامعه اطلاعاتی و اينترنت در تونس شرکت ميکند

خبر دوم: ۲۴ ساعت مانده به اجلاس اعلام شد رييس جمهور در تونس حضور نمييابد

صحنه: روز- داخلی-دفتر رياست جمهوری-آقای احمدی نژاد نشسته و با تسبيحش بازی ميکند،پشت ميز مجاور مجتبی هاشمی ثمره،نماينده تام الاختيار استاد مصباح،دارد يکنفس مفاتيح ميخواند.روبروی اين دو ،يک کارشناس بدبخت وزارت امور خارجه عرقريزان دارد سعی ميکند دلايل عدم حضور در تونس را برای حضرات به زبان ساده توضيح دهد

کارشناس بدبخت:آقای رييس جمهور!سطح روابط دیپلماتيک ما با تونس پايين است و اين احتمال وجود دارد که رييس جمهور تونس به استقبال شما نيايد

احمدی نژاد: اولا غلط ميکنه که نياد،ثانيا اگرم نيومد اشکالی نداره به کوفی عنان ابلاغ کنين اون بياد استقبال من

کارشناس بدبخت:ولی اقای رييس جمهور دبير کل سازمان ملله و نه يک مقام رسميه تونسی.اون صرفا افريقايی نژاده و اين دليل کافی...

احمدی نژاد:اه حاج مجتبی اين مردک چی ميگه مگه آفريقا پايتخت تونس نيست؟

مجتبی هاشمی ثمره:اللهم العفوالعفوالعفو...نه برادر همون طور که قبلا براتون توضيح دادم تونس و افريقا ربطی بهم ندارن.تونس تو امريکای جنوبيه ولی افريقا دقيقا وسط آسياست...از هم خيلی دورن!

احمدی نژاد:اهان ازون نظر ...ولی من ادم خاکی هستم،من نوکر ملتم،خواستن بيان استقبال خواستن نيان

کارشناس بدبخت:ولی اقای رييس جمهور ،اجلاس در سطح وزرا برگزار ميشه و هيچ رييس دولت ديگه ای توش شرکت نميکنه...

احمدی نژاد: خوب مگيم اقای جنتی يه امريه بفرسته برای بوش و بلرو شيراک همه پاشن بيان که اگر نيان صلاحيتشون رو برای دور بعدی، شورای نگهبان رد ميکنه

کارشناس بدبخت:آقای رييس جمهور،از همه این مسائل گذشته احتمالا به خاطر اينکه ايران دهمين کشور سانسور کننده اينترنته جو تبليغی شديدی عليه نظام در تونس حکم فرماست و مخالفين به خاطر بستن سايتها به ما فشار ميارن...

احمدی نژاد:ای اقا اگه به فشاره که ما هم برو بچ انصار رو ميبريم همه شرکت کنننده ها رو حسابی فشار بدن.مسلمون با يه مشکل جا نميزنه که...تازشم سايتهای ما همه بازن.خودم ديروز با وزير دفاع رفتم يه سايت موشکی،نه تنها باز بود که موشکهايی داشت به اين درازی...

مجتبی هاشمی ثمره:اين برادر کارشناس سايت کامپيوتری رو ميفرمان نه سايت موشکی رو  ولی تو اون زمينه هم همه سايتها بازن اقا...سايت فيضيه،سايت حضرت آيت الله مصباح يزدی -احمدی نژاد ببه محض شنيدن اسم مصباح سريع از سر جايش بلند ميشود و سه بار به سمت بيت استاد مصباح تعظيم ميکند-همه شکر خدا بازن.ولی حالا که اين اقا اصرار ميکنه نرين شما هم توکل به حضرت مصباح کن-دوباره احمدی نژاد سه بار...-و يه استخاره ای به عمل بيار

احمدی نژاد: حاج مجتبی شر اومد اين دفه رو نميريم.به جاش بيا بريم جمکران توبه کنيم شايد امام رضا دفعه بعد مارو بطلبه بريم تونس!

جلسه خاتمه ميابد و جسد کارشناس دق کرده را با برانکار از دفتر برادر رييس جمهور خارج ميکنند

 

 

/ 7 نظر / 12 بازدید
North Star

خنده های مدل نخودچی وی در نخودچی بودنش تاثير گذار است ! البته شايد اين فرض پوچ باشد . پيدا نماييد پرتغال فروش را و يک نمونه دانشجوی رشته صنايع غذايی !

نمی دونم

نتیجه اینکه میگن: یه نفر رفت تونس. یه نفر هم رفت نتونس!

نمی دونم

نتیجه اینکه میگن: یه نفر رفت تونس. یه نفر هم نتونس!

ترز

واي خدايا شما چقدر بااستعداد و بامزه هستيد . باور كنيد تنها خنده هاي عميق اين روزهام به خاطر نوشته هاي واقعا خلاق شماست . دعاتون ميكنم . صلح بر شما باد .

NILOOFAR

خيلي با استعدادين امير خان. كلي خنديدم.