در پوستين خلق چهار

فاعل : خودم      مفعول : سينا

در وصف شيخنا و مولانا سينا زيگوراتی:

آن تلاشگر راه عمران،آن فاتح قلوب نسوان،آن تنومند پاترول سوار،آن مخالف هر داد و هوار،آن بنيان گذار هر مسابقه،آن شيفته حس معاشقه،آن زیپو مر او را فندک،آن لبخندش در دل دختران قندک ،آن به هر ناز بانوان بينا،شيخنا و مولانا سينا،در وجاهت بی مثال بود و به کلی خوش خصال بود و عاشق هر نوع وصال بود.

نقل است چون شيخ به دنيا آمد دايه اش خواست مر او را شير دهد که مولانا ناگهان عيسی بن مريم واربه فرياد درامد که «من جیجی نمی خوام ويسکی ميخوام»گويند از عظم اين سخن هزاران تن جامه دريدندو سيل نفوس به باده رو آوردند.

گويند در عهد شباب و شراب شبی استثنا در خواب مردی را ديد خوب روی که با شمشير شانه ان سيه موی را لمس کرد و فرمود تو جانشين من خواهی شد.شيخ صيحه زنان از خواب جست و فی الفور پناه به می ناب برد و دريافت که قهرمان خواب دوشينه،آن جذاب خوش پوشينه همان دون ژوان معروف بود که ميراث بشری و سنت مردان حشری را به دوش او نهاد.پس تمام عمر را وقف مجاهدت در ايين دون ژوانيسم نمودو بلاگها تاسيس کردو کوه ها رفت و الخ...

چون کار بالا گرفت شيخ ايدين ماسک الخيالی و و مولانا آلن ابن الرعدی را طلبيد به ياری و چنان کرد با انان کاری که به ابوالمعنويتش ايمان اوردند.با مساعدت اين دو والا مقام،ارکات را نمودند چون کنام و انجمن دون ژوان های ايران زمين را تاسيس کردندی.

نقل است شيخ سينا همه عمر از اوتاد بود و يمين و يسار عالم را طی الارض کنان میپيمود و هر گوشه ای که خلوتی خوش دل و  شاهدی خوشگل ميافت فی الفور انجا زيگوراتی بنا مينمود.

در خبر است چون از هر سه تن ياور او دو کس و نصفی طبيب بودندی تيغ عزراييل و مکر عزازيل هيچ وقت بر او غلبه نيافت و شيخ تا ابد به انبوه سازی زيگورات مشغول ميبود.

 

/ 15 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
MehraN

:)) ايول خيلی خدا بود! من يکی که حالی به حولی! دمت گرم و سرت خوش باد و روده ات همچنان دراز و درازتر!

sina

......................................................................

صورتک خیالی

ما اين در پوستين خلق را استاد بسی پسند نموده بعد از اينکه به مدت ۲۴ ساعت ان لاين نگشته و تمام وقت اين پستها رو هی خوانديم و هی خوانديم و هی خوانديم ...کنون که دهانمان اب افتاده ميگوييم آقا ما را به شاگردی قبول نماييد بسی دلمان ميخواهد همکاری نموده پوستن خلق نويسی نماييم!

strider

دم شما گرم که بسی حال کرديم

شیرین

بسی جالب انگيز نمود

فاهوس

بالاخره موفق شدم این ست جدید را هم بخوانم.

فاهوس

بسيار مسرور همی گشتم و به اين ذهن وقلم بارها احسنت و افرين نثار کردم.

فاهوس

از شوخی گذشته اين يکی واقعا جالب بود مخصوصا قسمت شير نخواستنش.