مهرورزان جهان به زور متحد شويد

از انجایی که برادر دکتر احمدی نژاد معروف به رییس جمهور قصد عزیمت به بلاد کفر و مطرح کردن تز جر دهنده نامگذاری یک سال برای مهروزی به بندگان خدا را دارد و از انجایی که کفار حربی احتمالا با تشکيک درين تز متعالی خواهان بررسی عملی بودن ان خواهند شد فلذا اين حقير بر خود واجب ديدم با تشکيل سپاه استشهادی مهرورزان زورکی لگد محکمی به ميان دو پای استکبار جهانی بی ناموس وارد سازم.برين منوال نکات ذيل به استحضار امت شهيدپرور سابق-مهرورز فعلی-ميرسد:

۱-شعار سپاه مهرورزان زورکي«يا مرگ يا مهرورزي» ميباشد

۲-اسطوره اين مهرورزی دکتر سامی مرحوم ميباشد که اولين بار اين تز بر روی ايشان عملی شد منتها ان روانشاد فاقد ظرفيت مهرورزی به مقدار کافی بوده و در حالی که ۱۷ جايش زخم برداشته بود و جان به جان افرين تسليم کرد.

۳-برادر دينی ايدين،برادر ايمانی الن و سردار جاويد الاثر سينا به عنوان فرماندهان ارشد سپاه مهرورزان زورکی انتخاب ميشوند

۴-روش کار بدين گونه است که اگر بنده خدا مهرورزی مارا پذيرفت که چه بهتر و الا ابتدا با موعظه حسنه نصيحتش ميکنيم،اگر نشد بسترش را ترک ميکنيم،بازم نشد به طوری که موجب ديه نشود ميزنيمش و اگر جواب نداد به ناچار انقدر با او مهرورزی ميکنيم که دخلش بيايد و ضمن درک معنای توفيق اجباری به لقاء الله بپيوندد.

۵-پيشنهاد ميشود خود برادر احمدی نژاد ،در شهر کفار بعد از مطرح کردن تئوری اين تز نورانی فی المجلس در صحن علنی سازمان ملل اين ضعيفه کاندوليزا رايس را خفت کرده و با او مهرورزی جانانه به عمل اورد تا ضمن اثبات کارايی تز مهرورزی بابندگان خدا ،عقده دوران جوانی خانم رايس ناشی از ناکامی عاطفی در رابطه با يک جوان قزوينی هم بر طرف شود

۶-رمز شروع عمليات سپاه مهرورزان زورکی،يا محمود جرار بوده و به محض اعلام ان نيروهای عملياتی مهرورزی زورکی را اغاز ميکنند

پی نوشت ۱:عيب جويان منافق و خرده گيران معاند به اين نکته توجه کنند که شبهه نامحرم بودن برادر احمدی نژاد و ان زنک صحيح نميباشد چون برادر فوق الذکر در نيويورک در حال جهاد در راه خدا بوده و خانم رايس هم در جهاد به اسارت اين نره شير اسلام درامده و مطابق الگوهای متعالی تبيين شده توسط اساتيد گرامی در واقع کنيز ايشان محسوب ميشود که طبق اصل ملک يمين هرگونه مهرورزی با ايشان کاملا بر جهاد گر غيور ازاد و شرعی ميباشد

پی نوشت ۲: بابا اين جدی جدی ميخواد بره تو سازمان ملل بگه يه سالی رو برای مهرورزی با بندگان خدا نامگذاری کنن.من که دارم دعا ميکنم بهش ويزا ندن،اگه ويزا دادن بهش تريبون ندن حرف بزنه اگه تريبون دادن خود شازده گلو درد بگيره نتونه حرف بزنه مجبور شن جاش فيلم سخن رانی چند سال پيش خاتمی تو سازمان ملل رو پخش کنند.

/ 8 نظر / 12 بازدید
صورتک خیالی

خيلی ضايع است ...تصورش رو بکن اونجا بره زر بزنه ...من که هر کی ازم میپرسه ريس جمهورت کيه ميگم خاتمی!

لکنت

سلام. يه چيز جالب توی اين جمله هست. مهرورزی با بندگان خدا. نگاه از بالا به پايين؛ در واقع انگار ما بنده‌ی خدا نيستيم و می‌خواهيم به بندگان خدا که پايين‌ترند مهر بورزيم. تعبیرش احتمالا اینگونه است: ما چيزی در نزديکی خداييم یا ما چيزی به غير از بنده‌ی خداييم يا... در هر حال ما با بندگان خدا فرق داريم و می‌خواهيم به آن بيچارگان مهر بورزيم.

زينب

هرچی آبرو خاتمی برامون جمع کرده بود يه شبه به باد رفت!

North Star

ههههههههههه ....... خيلی با حاله تصورش رو بکن وقتی که اون خنده نخود چی گونه اش را لبانش جاری سازد ....... آنگاه بايد گفت : موش نخوردت !

yasi

ولی تصور اين که احمدی نژاد به اون قد و قوارش و هيکلش بره سازمان ملل سخنرانی کنه خنده دار ميشه ... با اين حال اميرخان ديدی رفت و سخنرانی هم کرد و کلی هم دوست پيدا کرد .. حالا چی ميگی؟؟

باربد

من پايه هرگونه مهرورزی هستم. از هر نوعش. منم خبر کنيد.

شهرزاد

آی بابام هــــــــــــــــــی، اين غياث آبادی ها عجب بی ناموسی مينويسن...