ليمو ترش

۱-اقای احمدی نژاد:«اگر اجازه ميدادند دو سه ننفر از فعالان بازار بروس را اعدام ميکرديم،مشکل بورس حل ميشد»

پس ازبيان اين تز مهرورزانه برخی آگاهان اقتصادی نسبت به موثر بودن اعدام سه نفر در افزايش شاخص بورس و بازگشت رونق به ان ابراز ترديد جدی کردند.آگاهان فوق الذکر گفتند:با توجه به وجود سه ميليون سهامدار در کشور برای بازگشت رونق بايد لااقل سی هزار نفر از سهامداران جلوی ساختمان بورس به دار اويخته شوند تا تاثير چشمگيری در رشد شاخص بروز يابد

نتيجه روانشناسانه:اين دکتر احمدی نژاد ازونايی نيست که وقتی با مساله ای روبرو ميشن صورت مساله رو پاک کنند بلکه ايشون طراح مساله رو زنده زنده اب پز کرده و درسته قورت ميدن!

۲-سخن گوی شورای عالی امنيت ملی:«مزيت متعلق به ملت،قابل معامله نيست»

در پی اين اظهار نظر،ملت شهيد پرور به فوريت در پی پنهان کردن مزيت های خود بر امدند چون در کابينه مهرورزی،قابل معامله نيست دقيقا يعنی داداش مظنه چند؟يکی از اعضا ملت که در حال کندن چاله برای خاک کردن مزيت خود بود به خبرنگاران گفت:«اقا جون مادرتون دست از سر مزيت و معامله و غيره و ذلک ما بر دارين»

/ 3 نظر / 15 بازدید
شهرزاد

مثل همیشه عالی بود امیر جان. کلی خندوندی منو. شاد باشی طناز

صورتک خیالی

روش خوبيه ها...بشه مثله رو آپ بز کنی دهنش صاف شه بره...ديگه مسئله ای نميمونه!

امير حسين

من يک آقايی ميشناختم به اسم ژان پل مارا .... اونم از اين حرفا ميزد ... ميگم شايد بد نباشه ما هم جلوی بورس يک گيوتين نصب کنيم ؟