فاعل : خودم     مفعول : علی رضا تمدن

حضورمحترم جناب اقای علی رضا تمدن،مديريت معزز وبلاگ بر ما چه گذشت

ضمن عرض احترام و ادب،بازگشت به جشن يک سالگی وبلاگ مفخم ان مقام همام،به استحضار ميرسد تعدادی از پيامهای تبريک و تسليت به اين مناسبت به اشتباه برای اينجانب ارسال شده اند که بنده هم من باب نصيحت الملوک و زدن مشت محکم بر دهان استکبار جهانی عينا برای بررسی تقديم ميدارم

۱-علی تمدن عزيز!مردان بر دو نوعند يا ز.ذ (زن ذليل هستند )و يا ز.ز.ذ(زر ميزنند که زن ذليل نيستند)تو ثابت کردی که ميتوانی همزمان هر دو باشی.ما به تو مفتخريم.چشم و ساير اجزای ما به تو روشن  (انجمن زن ذليلان ايرواين  و حومه)

۲-متمدن جان!از اون بابط که اون شب تورو بازداشت و خشونت کردم عزر ميخام!من ديگه بعد دوم خرداد اسلاح شدم و همه رو لطيف ميکنم، بازداشت(گروهبان چراغعلی پلنگ پور)

۳-ای شاه مردان،ای رشک ببران،ای فحل ميدان کلام،ای بلاگرها را امام،چراغ ديار کاليفرنيا از تو روشن و تير مهر تو بگذرد از هر جوشن،سپاس فراوان که ياد نمودی مرا و عزت بخشيدی به اين غربت سرا،افتخار سر پاچه خاری از تو دارم، از تودارم(احمد عزيزی ملک الشعرای درگاه ولايت امر)

۴-برادر فاسد الاخلاق راه گم کرده!دست انتقام اسلام  از استين فرزندان گمنام امام زمان بيرون می ايد و هر جای تو را که دم دست تر بود ميگيرد و آی فشار ميدهد تا تو به حقيقت اين انقلاب اسلامی پی ببری و از گناهانت استغفار کنی.ان وقت برای اينکه بخشوده شوی و به بهشت رهنمون گردی چشمت را ميبندد و سرت را گوش تا گوش ميبرد-البته بسته به شرايط شياف پتاسيم هم موجود است.(انصار سپاه اسلام)

۵-جناب اقای تمدن عزيز!نظر به عرضه سهام شرکت گوگل در بازار بورس و  اين که شرکت از بی پدر مادری در امده مستدعيست از انفجار هر گونه بمب در محيط گوگل جدا خودداری فرماييد(لاری و دوستان-هيات مديره گوگل)

۶-علی جانم! بعد از رئيسعلی دلواری چشمم به تو روشن !تو از کيان ابهای نيلگون من دفاع کردی و نسل هر چه نام جعلی خليج العربی را بر انداختی.خدا به تو عمر شور و با عزت عنايت کناد.(خليج تا ابد فارس)

۷-کرتيم به مولا داش علی!قربون شاخ سبيلای خون چکانت،مرامتو عشقه که اقرار کردی لوطی و جواتی!اقا ما بند کفشتيم،سوسک شده ذاتتيم خلاصه چمنتيم.هرچی چاقوی دسته صدفی زنجونه و هر چی دستمال يزدی نامبر وانه پيشکش اون هيبت مردونت(انجمن جواتهای دروازه دولاب)

۸-برادر علی! خاطره دوست داشتنی دست مالی تو و ساير دانشجويان ترگل ورگل در تپه های ورامين هرگز فراموشم نميشود.از ان روز خار در چشم و استخوان در گلو منتظرم تا تو را باز يابم.گرم ياد اوری يا نه ،من از يادت نمی کاهم و شبا به ياد تو همش خوابای رنگی ميبينم(مهدی قزوينی فرمانده پايگاه مقاومت ماتحت تهران)

۹-اقای علی ت!ضمن بررسی پرونده فعاليت های مشکوک حضرتعالی ،به ارتباط برهنه شما با حزب منحوس دموکرات امريکا به رهبری بيل.کاف و شبکه مخوف عنکبوت به مديريت حسين.دال پی برديم از اين رو مستدعيست ضمن معرفی سريع خود به هتل اوين سوئيت ۵۹ برای انجام ارشاد از نوع اسلامی و صرف شام از نوع واجبی، به ارتباط نامشروع خود با کيوس جرج ،سيمون هرش ،داروين ملعون و حسين رضازاده اقرار فرماييد(حسين.شين تفاله چای خور نايب برحق امام زمان)

لینک
چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳ - امیر